Hiện tại bên mình chuyên cung cấp máy chủ server với cấu hình nhiều lựa chọn.

Giá cấu hình như sau:

+ Máy chủ tại Việt Nam:

- MÁY CHỦ XEON QUAD CORE E3 : 3.000.000 VND

- MÁY CHỦ XEON QUAD CORE 5600 : 4.700.000 VND

- MÁY CHỦ XEON 6-CORE : 5.100.000 VND

+ Máy chủ tại USA

- SERVER US E3-1240 : 6.000.000 VND

- SERVER US E3-1230 : 4.000.000 VND

- SERVER US E3-1220 : 3.200.000 VND

Với dịch vụ hỗ trợ 24/7 sẽ đảm bảo quyền lợi v* yên tâm d*nh cho các KH s* dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể thuê máy chủ tại 123Host.

193 Nguyễn X*, P26, Q. Bình Thạnh
Ðiện thoại:
0873 062 123